Nu Jauh Cuang Deukeutkeun, Geus Deukeut Cuang Raketkeun Supaya Ngawujud Kiarapayung Nu Madani